فایل های دسته بندی طرح درس - صفحه 1

طرح درس ریاضی موضوع کسرهای مساوی پایه چهارم ( جدید )

دانلود طرح درس ریاضی موضوع کسرهای مساوی پایه چهارم ( جدید )،با فرمت PDF و در 8 صفحه.توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع ضرب اعداد 2 رقمی در یک رقمی پایه چهارم ( جدید )

دانلود طرح درس ریاضی موضوع ضرب اعداد 2 رقمی در یک رقمی پایه چهارم ( جدید )،با فرمت PDF و در 8 صفحه.توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و او...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع مقایسه و اندازه گیری زاویه پایه چهارم ( جدید )

دانلود طرح درس ریاضی موضوع مقایسه و اندازه گیری زاویه پایه چهارم ( جدید )،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اول...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع تقارن پایه چهارم ( جدید )

دانلود طرح درس ریاضی موضوع تقارن پایه چهارم ( جدید )،با فرمت PDF و در 6 صفحه.توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگی...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع تقارن پایه چهارم ( جدید )

دانلود طرح درس ریاضی موضوع تقارن پایه چهارم ( جدید )،با فرمت PDF و در 6 صفحه.توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگی...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع ساده کردن کسر پایه چهارم ( جدید )

دانلود طرح درس ریاضی موضوع ساده کردن کسر پایه چهارم ( جدید )،با فرمت PDF و در 10 صفحه.توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموز...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع تقسیم بر اعداد دو رقمی پایه چهارم ( جدید )

دانلود طرح درس ریاضی موضوع تقسیم بر اعداد دو رقمی پایه چهارم ( جدید )،با فرمت PDF و در 3 صفحه.توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس روزانه ورزش و تربیت بدنی پایه چهارم ( جدید )

دانلود طرح درس روزانه ورزش و تربیت بدنی پایه چهارم( جدید )،با فرمت PDF و در 5 صفحه.قسمتی از این طرح درس :اهداف رفتاری: دانش آموزان در پایان درس قادر خواهند بود؛روی توپ تسلط داشته باشند.با مقررات و قوانین آشنا شوند و آنرا اجرا کنند.دریبل زدن...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع مساحت مستطیل و مربع پایه چهارم ( جدید )

دانلود طرح درس ریاضی موضوع مساحت مستطیل و مربع پایه چهارم ( جدید )،با فرمت PDF و در 2 صفحه.توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی