فایل های دسته بندی کلاس اول دبستان - صفحه 1

پاورپوینت تحلیل محتوای کتب اول ابتدایی

کتاب فارسی اول دبستان بخوانیم بخش اول نگاره ها : نگاره 1 : به خانه ما خوش آمدید ( آشنایی با اعضای خانواده ) نگاره 2 : بچه ها آماده نگاره 3 : یک و دو و سه راه مدرسه نگاره 4 : به مدرسه رسیدیم نگاره 5 : از کلاس ما چه خبر ؟ نگاره 6 : بازی بازی تماشا نگاره 7 : به به چه روستایی نگاره 8 : چه دنیای قشنگی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 22 درس ریاضی اول ابتدایی

کاشی کاری های مساجد مفاهيم: چپ / راست، ستون / رديف، شمارش چندتاچندتا، اول تا بيستم مهارت ها: الگويابی کاشی کاری های مناره مساجد،الگويابی کاشی کاری های محراب مساجد، الگويابی کاشی کاری های سقف مساجد نگرش ها: ۱ مسجد محل عبادت خدا است. ۲ درس خواندن هم عبادت خدا است. تأثيرات شناختی: ۱ حرکت اشکال هندس

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریاضی اول دبستان تم 18

پاورپوینت ریاضی اول دبستان تم 18

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 25 درس ریاضی اول ابتدایی

آينه مفاهيم: تقارن آينه ای؛ چپ و راست در آينه؛ بالا وپايين در آينه. مهارت ها: دست و رو شستن؛ با حوله صورت ها و دست ها را خشک کردن؛ مسواک زدن؛ حمام کردن. نگرش ها: ١ از تقارن در حل مسائل زندگی روزمره کمک می گيريم. ٢ چپ و راست ما در آينه جابه جا می شود اما بالا و پايين جابه جا نمی شود. تأثيرات شناخ

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 24 درس ریاضی اول ابتدایی

فرش مفاهيم: تقارن های افقی و عمودی؛ الگويابی درحاشيه فرش ها؛ الگوهای هندسی در طراحی فرش مهارت ها: کشف الگوهای هندسی به کار رفته درطراحی فرش ها؛ طراحی کردن يک فرش توسط دانش آموز نگرش ها:١ گاهی کاری با زحمت زيادی انجام می گيرد ولی راحتی بعد از انجام آن کار باعث می شود آن سختی را بپذيريم. ٢ در هر چي

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 23 درس ریاضی اول ابتدایی

شب هنگام خواب مفاهيم: ترتيب زمانی کارها، بازنگری کارهايی که درطول روز انجام داده ايم. مهارت ها: پوشيدن لباس خواب، بوسيدن پدر و مادر، مسواک زدن، محاسبه اعمال، دعا کردن قبل از خواب نگرش ها: ۱ بعد از حل هر مسئله صحت پاسخ خود را مرورمی کنيم. ۲ به نکاتی که از هر مسئله ياد گرفته ايم، توجه می کنيم. ۳ مس

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 22 درس ریاضی اول ابتدایی

کاشی کاری های مساجد مفاهيم: چپ / راست، ستون / رديف، شمارش چندتاچندتا، اول تا بيستم مهارت ها: الگويابی کاشی کاری های مناره مساجد،الگويابی کاشی کاری های محراب مساجد، الگويابی کاشی کاری های سقف مساجد نگرش ها: ۱ مسجد محل عبادت خدا است. ۲ درس خواندن هم عبادت خدا است. تأثيرات شناختی: ۱ حرکت اشکال هندس

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 14 درس ریاضی اول ابتدایی

همسايگان مفاهيم: وسط / کنار / بين، اول تا دهم، چپ / راست،جلو / پشت، جلو / عقب. مهارت ها: کمک به همسايگان، احوالپرسی ازهمسايگان، کمک خواستن از همسايگان. نگرش ها: ۱ زمانی که گروهی از مردم می خواهند چيزی را بسازنديا چيز جديدی را امتحان کنند بايد از پيش تعيين کنند که اين چيزممکن

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تم 21 درس ریاضی اول ابتدایی

کتابخانه مفاهيم: چپ / راست، جلو / عقب، جلو / پشت، اول تا بيستم، وسط / کنار / بين، تغيير آدرس يک کتاب بعد از برداشتن کتاب های ديگر مهارت ها: درس پرسيدن از يکديگر، مطالعه به طورگروهی يا دونفره، مباحثه در مورد درس، پرسيدن از بزرگترها درمورد نکات مشکل درس نگرش ها: ۱ باورنکردن هر چه در کتاب ها نوشته ش

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی