تحقیق بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
تحقیق با موضوع بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان،
درقالب ورد، در 161 صفحه، قابل ویرایش


فهرســـــت مطالــــــب:


چکیده   

فصل اول   
1-1-مقدمه   
1-2- بيان مسأله   
1-3-اهميت وضرورت تحقيق   
1-4- اهداف تحقیق   
1-4-1-هدف اصلي   
1-4-2-اهداف فرعي   
1-5-فرضیه های تحقیق   
1-5-1-فرضیه اصلي   
1-4-2-فرضيه هاي فرعی
1-6-تعریف متغیرهای تحقیق   
1-6-1-هوش فرهنگی   
1-6-2- هوش فرهنگی فراشناختی   
1-6-3- هوش فرهنگی شناختی   
1-6-4- هوش فرهنگی انگیزشی   
1-6-5- هوش فرهنگی رفتاری  
1-6-6- عملکرد   
1-6-7- ارزیابی عملکرد   
1-7-قلمرو تحقیق   
1-7-1-قلمرو مکانی   
1-7-2-قلمرو زمانی   
1-8-  روش تحقیق   
1-9-  روش گردآوری اطلاعات   
1-10-  ابزار گردآوری اطلاعات   
1-11-  جامعه آماری   

فصل دوم   
مقدمه   
بخش اول: ارزيابي عملكرد   
2-1- مقدمه   
2-2-  عملكرد   
2-3- ارزيابي عملكرد   
2-4- فلسفه ارزيابي عملكرد   
2-5- اهداف ارزيابي عملكرد   
2-6- فرآيند ارزيابي عملكرد   
2-7- معيارها و شاخص ها   
2-8- چه كسي عملكرد را ارزيابي مي كند   
2-9- روش ها متداول ارزیابی عملکرد   
2-10- مسائل موجود درارزیابی عملکرد   
2-11-مقدمه   
2-12-فرهنگ   
2-13- فرهنگ و رفتار سازمانی   
2-14-مفهوم هوش   
2-15- هوش چند وجهی   
2-16- هوش فرهنگی   
2-17- ابعاد هوش فرهنگی   
2-17-1- هوش فرهنگی شناختی 
2-17-2- هوش فرهنگی فراشناختی   
2-17-3- هوش فرهنگی انگیزشی   
2-17-4- هوش فرهنگی رفتاری   
2-18- جنبه های فرآیندی هوش فرهنگی 
2-19- انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی   
2-20- مقایسه هوش فرهنگی با مدل های دیگر هوش   
2-20-1-  هوش عمومی یا ضریب هوشی
2-20-2- هوش اجتماعی
2-20-3- هوش عاطفی
2-21- مراحل ایجاد و تکامل هوش فرهنگی   
2-21-1- فعال سازی مجدد محرک های بیرونی   
2-21-2- شناسایی هنجارها و انگیزه های فرهنگی دیگر به منظور یادگیری بیشتر در مورد آنها   
2-21-3- تطبیق هنجارها و قوانین فرهنگی دیگر در ذهن خود فرد   
2-21-4- تحلیل هنجارهای فرهنگی مختلف به رفتارهای جایگزین   
2-21-5- پیشتازی در رفتار فرهنگی از طریق تشخیص علایم و نشانه های متغیر که دیگران درک نمی کنند.   
2-22- پرورش هوش فرهنگی   
2-23- ويژگي هاي مورد نياز براي هوش فرهنگي   
2-23-1- قضاوت هاي همراه با تعمق   
2-23-2- هويت چند ديدگاهي   
2-23-3- اهميت شرايط و موقعيت   
2-23-4- شايستگي زبان شناختي   
2-24-تمايزهاي مفهومي هوش فرهنگي با ساير مفاهيم مشابه   
2-24-1- شخصيت   
2-24-2- سواد فرهنگي   
2-24-3-شايستگي فرهنگي   
بخش سوم: هوش فرهنگي و عملكرد   
2-25- ارتباط هوش فرهنگي با عملكرد   
بخش چهارم: پيشينه تحقيق   
2-26- پيشينه تحقيق   
2-26-1- پيشينه تحقيقات داخلي   
2-26-2- پيشينه تحقيقات خارجي   
بخش پنجم: چارچوب مفهومي   
2-27- چارچوب مفهومي   
بخش ششم: مرکز مدیریت حوزه های  علمیه   
2-28- مرکز مدیریت حوزه های علمیه   

فصل سوم  
3-1- مقدمه   
3-2- فرآیند اجرای تحقیق   
3-3- روش تحقیق   
3-4- متغیرهای تحقیق  
3-4-1- متغیر مستقل  
3-4-2-  متغیر وابسته   
3-5- ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها   
3-6- روایی و پایانی پرسشنامه   
3-6-1- تعیین روایی پرسشنامه   
3-6-2- تعیین پایانی پرسشنامه   
3-7- جامعه آماری   
3-8- روش نمونه گیری   
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمونهای آماری مورد استفاده  

فصل چهارم 
4-1- مقدمه  
4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پژوهش   
4-2-1- سن   
4-2-2- میزان تحصیلات   
4-2-3- سابقه خدمت   
4-2-4- سِمت(پست) سازمانی   
4-2-5- وضعیت تاهل   
4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها   
4-3-1- آزمون همبستگی اسپیرمن   
4-3-1-1- آزمون فرضیه اصلی   
4-3-1-2- آزمون فرضیات فرعی   
4-3-1-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول   
4-3-1-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم   
4-3-1-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم 
4-3-1-2-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم   
4-3-2- آزمون تحلیل واریانس فریدمن   
4-3-3- آزمون کولموکروف – اسمیرنف   
4-3-4- آزمون میانگین یک جامعه آماری   
4-3-4-1- وضعیت هوش فرهنگی فراشناختی   
4-3-4-2- وضعیت هوش فرهنگی شناختی   
4-3-4-3- وضعيت هوش فرهنگي انگيزشي   
4-3-4-4- وضعيت هوش فرهنگي رفتاري   
4-3-4-5- وضعيت هوش فرهنگي   
4-3-4-6- وضعيت عملكرد  

فصل پنجم   
5-1- مقدمه  
5-2- نتایج بدست آمده از آمار استنباطی   
5-2-1- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن   
5-2-2- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن   
5-2-3- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون کولموکروف - اسمیرنف   
5-2-4- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون میانگین یک جامعه آماری   
5-3- ارائه پیشنهادها برمبنای یافته های تحقیق   
5-4- ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی   
5-5-محدودیتهای تحقیق   
منابع و مآخذ   
منابع فارسی
منابع لاتین
ضمائم و پیوست ها       


دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 90 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 161

حجم فایل:1,808 کیلوبایت

 قیمت: 19,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    مناسب برای دانشجویان رشته مديريت