تحقیق بررسی ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
تحقیق با موضوع بررسی ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان،
درقالب ورد، در 142 صفحه، قابل ویرایش


فهرســـــت مطالــــــب:

چکیده      
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-    مقدمه   
1-2-    بیان مسأله   
1-3-    اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   
1-4-    اهداف تحقیق   
1-5-    فرضیه های تحقیق  
1-6-    سؤال های تحقیق   
1-7-    مدل تحقیق   
1-8-    جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق   
1-9-    تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق   
1-10-    ساختار تحقیق   

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1-    مقدمه   
بخش اول: مبانی نظری مدیریت دانش   
2-2-    تعریف دانش   
2-3-    انواع دانش‏ 
2-4-    اهميت دانش   
2-5-    مدیریت دانش   
2-6-    تاریخچه مدیریت دانش   
2-7-    اهداف و مزایای مدیریت دانش   
2-8-    اصول مدیریت دانش   
2-9-    مدیریت داده ها، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش   
2-10-    مدلهای مديريت دانش   
2-10-1-مدل هيسيگ   
2-10-2-مدل مك الروي   
2-10-3-مدل بوكوويتز و ويليامز   
2-10-4-مدل پایه های ساختمان دانش   
2-11-    دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ  
2-12-    عوامل اساسی موفقیت در مدیریت دانش   
بخش دوم- مبانی نظری فشار روانی   
2-13-    واژه كاوي استرس   
2-14-    تعریف استرس   
2-15-    اهمیت و پیامدهای فشار روانی شغلی   
2-16-    افسانه هاي مربوط به فشار روانی امور اجرايي   
2-17-    انواع مختلف استرس   
2-18-    انواع مشاغل بر حسب استرس   
2-19-    علایم و عوامل فشار روانی شغلي   
2-20-    مديريت استرس 
بخش سوم- پیشینه تحقیق   
2-21-    پیشینه پژوهش های خارجی   
2-22-    پیشینه پژوهش های داخلی  

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1-    مقدمه   
3-2-    روش شناسی تحقيق   
3-3-    متغیرهای تحقیق   
3-4-    روش و ابزار گرد آوري اطلاعات   
3-5-    جامعه آماري تحقیق   
3-6-    نمونه آماري   
3-7-    روش نمونه گيري   
3-8-    قلمرو تحقيق   
3-9-    ابزار سنجش   
3-10-    بخش سنجش ایجاد دانش   
3-11-    بخش سنجش اکتساب دانش   
3-12-    بخش سنجش ذخیره دانش   
3-13-    بخش سنجش توزیع دانش   
3-14-    بخش سنجش نگهداری دانش   
3-15-    بخش سنجش فشارروانی   
3-16-    اعتبار و روایی  ابزار تحقیق   
3-16-1-روايي پرسشنامه   
3-16-2-پايايي پرسشنامه   
3-17-    روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات   

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-    مقدمه   
4-2-    بخش تحلیل توصیفی تحقیق   
4-2-1-    جنسیت   
4-2-2-    تأهل   
4-2-3-    تحصیلات   
4-2-4-    سن   
4-3-    بخش تحلیل استنباطی تحقیق   
4-4-    اولویت بندی ابعاد تأثیرگذار مدیریت دانش بر روی فشار روانی کارکنان   

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-    مقدمه   
5-2-    نتایج سؤالات تحقیق   
5-3-    پیشنهادات تحقیق 
5-3-1-    پیشنهادات اجرایی   
5-3-2-    پیشنهادات پژهشی تحقیقی   
5-4-    محدودیت‏های تحقیق   
پیوست ها  
منابع و مآخذ
منابع فارسي  
منابع انگلیسی   
چکیده انگلیسی   


دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 53 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 142

حجم فایل:878 کیلوبایت

 قیمت: 19,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    مناسب برای دانشجویان رشته مديريت