تحقیق بررسی تاثیر ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
تحقیق با موضوع بررسی تاثیر ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب،
درقالب ورد، در 137 صفحه، قابل ویرایش


فهرســـــت مطالــــــب:

چکیده 
 فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-  مقدمه   
1-2- بیان مسئله   
1-3- اهمیت و ضرورت موضوع   
1-4- اهداف تحقیق   
1- 5- چارچوب نظری تحقیق   
1-6 - مدل تحلیلی تحقیق   
1-7-  سؤالات تحقیق   
1-8 - فرضیات تحقیق   
1-9- قلمرو تحقیق   
1-10- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی  
1-11- تعاريف عملياتي متغیرها   
1-12-  ساختار تحقیق  
1-13- خلاصه فصل  

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه   
2-2- بخش اول: توانمند سازی   
2-2-1- تاریخچه توانمند سازی   
2-2-2- تعاریف توانمند سازی   
2-2-3- زمینه های توانمند سازی   
2-2-4- سطوح توانمند سازی   
2-2-5 -كليد تواناسازي منابع انساني   
2-2-6- فرايند توانمندسازي   
2-2-7-  استراتژي هاي توانمند سازي   
2-2-8-  توانمند سازی کارکنان در سازمانها   
2-2-9-  عوامل مؤثر بر توانمند سازی  
2-2-10- فرهنگ توانمند سازی   
2-2-11-توانمندسازی، اختیار و قدرت   
2-2-12-توانمند سازی و سازمان  
2-2-13- ویژگی سازمان های  توانمند  
2-2-14- مزایای توانمند سازی
2-2-15- دام های توانمند سازی   
2-2-16- نظرات منتقدین دربارۀ توانمندسازی کارکنان   
2-2-17- نتایج تحقیقات قبلی   
2-3- بخش دوم: حکمرانی خوب   
2-3-1- مقدمه   
2-3-2- تعریف حکمرانی   
2-3-3- پیشینه نظری حکمرانی خوب   
2-3-4 - تعریف حکمرانی خوب   
2-3-5- شاخص های حکمرانی خوب 
2-3-5-1 - شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه بانک جهانی   
2-3-5-2- شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه سازمان ملل متحد   
2-3-5-3- شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا 
2-3-5-4- شاخص های حکمرانی خوب در سازمان های دولتی و خدماتی   
2-3-5-5-  شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه هاتر و شاه   
2-3-6 - حکمرانی خوب و پاسخ گویی  
2-3-7-  حکمرانی خوب و شفاف سازی   
2-3-8 - معماری حکمرانی خوب 
2-3-9- نهضت حکومت داری خوب   
2-3-10- بازیگران عرصه حکمرانی خوب  
2-4- بخش سوم : آشنایی با شرکت سهامی بیمه ایران   
2-4-1- تاریخچه تاسیس   
2-4-2- سرمایه شرکت سهامی  بیمه ایران   
2-4-3- موضوع فعالیت   
2-4-4- اهداف و وظایف اساسی   
2-4-5- نیروی انسانی   
2-4-6- شبکه فروش   
2-5- بخش چهارم : پیشینه تحقیق   
2-5- 1- پیشینه توانمندسازی   
2-5-2- پیشینه حکمرانی خوب
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه   
3-2- روش تحقيق   
3-3- متغيرهاي تحقيق   
3-4- جامعه آماري   
3-5 - نمونه آماری و روش نمونه گیری   
3-6- قلمرو تحقيق   
3-7- روش و ابزار گردآوري اطلاعات   
3-7-1- روش كتابخانه اي   
3-7-2- پرسشنامه   
3-8 - روايي (اعتبار ) پرسشنامه   
3-9 - پايايي ( قابليت اعتماد ) پرسشنامه   
3-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1- مقدمه   
4-2- بخش اول آمار توصیفی  
4-3- توصیف آماری سوالات   
4-4- آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق   
4-5- تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری (آزمون آماري فرضیه های تحقیق )
4-5-1 آزمون کولموگروف - اسمیرنف برای مشخص کردن نرمال بودن متغیرها     
4-5-2- آزمون فرضیه فرعی اول  
4-5-3- آزمون فرضیه فرعی دوم   
4-5-4- آزمون فرضیه فرعی سوم  
4-5-5- آزمون فرضیه فرعی چهارم   
4-5-6- آزمون فرضيه اصلی   

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه   
5-2-  نتیجه گیری    
5-3-  بحث و پیشنهادها  
5-4- محدودیت های تحقیق   
5-5-  پیشنهادهائی برای تحقیقات آینده   
منابع و مآخذ 
منابع فارسی   
منابع انگلیسی    
ضمائم و پیوست ها    
پرسشنامه     
چکیده انگلیسی       

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 46 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 134

حجم فایل:507 کیلوبایت

 قیمت: 19,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    مناسب برای دانشجویان رشته مديريت