تحقیق بررسی تاثیر ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
تحقیق با موضوع بررسی تاثیر ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی،
درقالب ورد، در 144 صفحه، قابل ویرایش


فهرســـــت مطالــــــب:

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه   
1-2 عنوان تحقیق   
1-3 بیان مسأله   
1-4- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق   
1-5 اهداف تحقیق  
1-5-1 اهدف اصلی   
1-5-2  اهداف فرعی   
1-6 فرضیات تحقیق   
1-6-1 فرضیه اصلی تحقیق   
1-6-2 فرضیه های فرعی تحقیق   
1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها   
1-7-1 تعاریف نظری متغیرها   
1-7-2 تعاریف عملی متغیرها   

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه   
2-2- اخلاق مدیریتی   
2-2-1- معنا و مفهوم اخلاق   
2-2-2- پیشینه تاریخی مطالعه اخلاق   
2-2-3- نظریه های اخلاق   
2-2-3-1- نظریه عاطفی   
2-2-3-2- نظریه وجدان   
2-2-3-3- نظریه فلاسفه اسلامی اراده   
2-2-3-4- نظریه زیبایی   
2-2-3-5- نظریه افلاطون   
2-2-3-6- نظریه پرستش   
2-2-3-7- نظریه عقلی   
2-2-3-8- نظریه نظریه کرامت و عزت نفس   
2-2-4- اخلاق نظری و اخلاق کاربردی    
2-2-5- اخلاق در مدیریت و ضرورت مطالعه آن   
2-2-6- عناصر اخلاق   
2-2-7- مدل ها و الگوهای رفتار اخلاقی مدیران   
2-2-7-1- مدل ارائه شده توسط دفت   
2-2-7-2- مدل ارائه شده توسط دوبرین و همکاران   
2-2-7-3- مدل ارائه شده توسط رابینز 
2-2-7-4- مدل ارائه شده توسط ابطحی   
2-2-7-5- مدل ارائه شده توسط لارنس و کولبرک   
2-2-8- مولفه های اخلاق   
2-2-8-1- اعتماد   
2-2-8-2- عدالت   
2-2-8-3- صداقت   
2-2-8-4- دوری از تبعیض   
2-2-8-5- احترام   
2-3 سلامت سازمانی   
2-3 -1- سازمان سالم   
2-3 -2- مفهوم سلامت   
2-3 -3- مفهوم سازمان و سلامت سازمانی  
2-3 -4- ویژگی¬های سازمان سالم   
2-3 -5- اهمیت سلامت سازمانی   
2-3-6- عوامل ایجاد و حفظ سلامت سازمانی   
2-3-7- منابع سلامت سازمانی   
2-3-8- سلامت سازمانی و تصمیم گیری مدیران   
2-3-9- زيربناي نظري سلامت سازماني   
2-3-10- ابعاد سلامت سازماني   
2-4- پیشینه پژوهش   
2-5- چهارچوب نظری پژوهش   
2-6- مدل مفهومی پژوهش   
خلاصه فصل دوم   

فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 
3-2- روش تحقیق
3-3- فرایند تحقیق 
3-4- جامعه آماری   
3-5- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه   
3-6 ابزار جمع آوری داده ها   
3-7- تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش   
3-8- روش گردآوری داده ها  
3-9- روش تجزیه و تحلیل و آزمون های آماری  
خلاصه فصل سوم   

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه   
4-2 توصیف داده‌ها   
4-2 -1 توصیف شاخص‌های دموگرافیک   
4-2 -1-1 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن   
4-2 -1-2 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت   
4-2 -1-3 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات   
4-2 -1-4 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت  
4-2 -2 توصیف کمی متغیرهای پژوهش   
4-2 -3- توصیف کیفی متغیرهای اصلی پژوهش و مؤلفه های مربوطه  
4-2 -4- بررسی فرض نرمال  
4-3- آمار استنباطی
خلاصه فصل چهارم  

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها
5-1-مقدمه  
5-2- نتایج تجزیه و تحلیل های آماری   
5-3- بحث و بررسی   
5-4- پيشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق و ارائه راهکارها  
5-5- پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده   
5-6- محدودیت های تحقیق  
خلاصه فصل پنجم   
منابع و مأخذ
پیوست ها      

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 44 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 144

حجم فایل:610 کیلوبایت

 قیمت: 19,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    مناسب برای دانشجویان رشته مديريت