اخرین محصولات ثبت شده

پروپوزال رشته مدیریت گرایش دولتی با موضوع فرسودگی شغلی و ابعاد آن در تعهد سازمانی

دانلود پروپوزال رشته مدیریت گرایش دولتی با موضوع فرسودگی شغلی و ابعاد آن در تعهد سازمانیفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 27 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته مدیریت میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نوی...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته روانشناسی با موضوع کاهش افسردگی و رفتارهای پرخاشگرانه مادران با فرزندان

دانلود پروپوزال رشته روانشناسی با موضوع کاهش افسردگی و رفتارهای پرخاشگرانه مادران با فرزندان فرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 16 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته روانشناسی میباشد که طبق اصول و استانداردهای...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته مدیریت با موضوع فناوری اطلاعات و بهبود کیفیت خدمات بانکی

دانلود پروپوزال رشته مدیریت با موضوع فناوری اطلاعات و بهبود کیفیت خدمات بانکیفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 26 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته مدیریت میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته فناوری اطلاعات با موضوع بهبود کیفیت خدمات بانکی

دانلود پروپوزال رشته فناوری اطلاعات با موضوع بهبود کیفیت خدمات بانکیفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 26 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته فناوری اطلاعات میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است....

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی با موضوع رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

دانلود پروپوزال رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی با موضوع رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلیفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 18 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی میباشد که طبق اصول و ا...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته علوم تربیتی با موضوع رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی

دانلود پروپوزال رشته علوم تربیتی با موضوع رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی فرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 32 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته علوم تربیتی میباشد که طبق اصول و استاندار...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته روانشناسی با موضوع رابطه بین درون گرایی و برون گرایی

دانلود پروپوزال رشته روانشناسی با موضوع رابطه بین درون گرایی و برون گرایی فرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 19 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته روانشناسی میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگا...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته مدیریت با موضوع کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغلي

دانلود پروپوزال رشته مدیریت با موضوع کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغليفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 31 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته مدیریت میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است.( مناسب ...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته روانشناسی عمومی با موضوع تاب‌آوري و اميد به زندگي در بيماران ديابتي

دانلود پروپوزال رشته روانشناسی عمومی با موضوع تاب‌آوري و اميد به زندگي در بيماران ديابتيفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 20 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته روانشناسی عمومی میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته مدیریت گرایش بازرگانی داخلی با موضوع نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانک

دانلود پروپوزال رشته مدیریت گرایش بازرگانی داخلی با موضوع نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانکفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 23 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته مدیریت میباشد که طبق اصول و استانداردها...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته علوم تربیتی با موضوع مقایسه اثربخشی مبتنی بر ذهن آگاهی و تاب آوری در بیماران

دانلود پروپوزال رشته علوم تربیتی با موضوع مقایسه اثربخشی مبتنی بر ذهن آگاهی و تاب آوری در بیماران فرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 21 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته علوم تربیتی میباشد که طبق اصول و استان...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته مدیریت گرایش بازرگانی داخلی با موضوع پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان

دانلود پروپوزال رشته مدیریت گرایش بازرگانی داخلی با موضوع پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریانفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 38 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته مدیریت میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوز...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل